Przykładowe ceny naszych usług

Poniżej przedstawiamy przykładowe ceny niektórych usług. Ceny te podlegają negocjacji, a w przypadku większej ilości uczestników oferujemy atrakcyjne rabaty. W razie pytań prosimy o kontakt.

Ceny szkoleń

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

90 PLN / osoba
 

Szkolenia BHP: wstępne, ogólne

40 PLN / osoba
 

Szkolenia BHP: okresowe dla pracowników

60 PLN / osoba
 

Szkolenia BHP: okresowe dla kadry kierowniczej

120 PLN / osoba
 

Szkolenie ppoż

90 PLN / osoba
 

Szkolenie BHP: Okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

120 PLN / osoba
 

Szkolenie dla pracodawców i osób wykonujących zadania służby BHP

400 PLN / osoba
 

Przeprowadzenia postępowania wypadkowego

150 PLN powiększone o podatek VAT
 

Ceny szkoleń e-learningowych:

Szkolenie z zakresu metodyki przeprowadzania instruktażu stanowiskowego

od 150 PLN / osoba
 

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

od 60 PLN / osoba
 

Szkolenie z zakresu BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP

od 350 PLN / osoba
 

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

od 100 PLN / osoba
 

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami pracującymi na wysokościach

od 150 PLN / osoba
 

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami przy pracy z azbestem

od 150 PLN / osoba
 

Szkolenie z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej

od 100 PLN / osoba
 

Ceny usług BHP i ppoż

Stały nadzór BHP

od 100 PLN / miesiąc
 

Kompleksowa obsługa ppoż

od 100 PLN / miesiąc
 

Oceny ryzyka zawodowego

od 100 PLN
 

Dokumentacja powypadkowa

od 200 PLN
 

Analiza stanu BHP zakładu pracy

od 150 PLN
 

Opiniowanie nowo utworzonych stanowisk pracy pod kątem przepisów BHP oraz ergonomii (na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy)

150 PLN
 

Pomoc w opracowywaniu instrukcji stanowiskowych

od 25 PLN
 

Normy należności odzieży roboczej i obuwia roboczego

przy skorzystaniu z którejś z wyżej wymienionych usług GRATIS
 

Normy należności odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej

przy skorzystaniu z którejś z wyżej wymienionych usług GRATIS
 

Inne instrukcje, zarządzenia wewnątrzzakładowe, etc.

umownie